İlk olarak İgdaş abonelik işlemi yapılır.

Binanız için igdaş kurumu tarafından servis kutusu bıralımışsa eğer;

Yapılacak tesisatın projesi tarafımızdan çizilir ve igdaş kurumuna onaylanmak üzere gönderilir.

Bina anakolon gaz tesisatı projesi onaylandıktan sonra tesisat yapılır.

Anakolon gaz tesisatı servis kutusundan daire giriş kapılarına kadar yapılır.

Anakolon gaz tesisatı İgdaş kurumunun uygunluk verdiği malzemeler kullanılarak yapılır.

Anakolon gaz tesisatı proje aşamasında 1 yıl sigorta kapsamına girer

Beraberinde daire içi gaz tesisatı yapılmışsa;

Proje onayından sonra kullanıcı İgdaş kurumu ile kullanım sözleşmesi yapar.

Sözleşmeden sonra İgdaş kurumundan doğalgaz sayacı tarafımızdan veya tarafınızdan alınırak montajı yapılır.

İgdaş kurumundan gaz açma randevusu alınır ve tarafınıza bildirilir.

Randevu günü ve saatinde gazınız açılır ve gerekli servisler tarafınıza yönlendirilir.